Reviderte forsikrifter for boliglån fra Finasdepartementet

I juni 2015 vedtok Finansdepartementet en forskrift om krav til nye boliglån. Regelverket var basert på eksisterende retningslinjer for boliglån. Endringene trådte i kraft fra 1. juli 2015 og utløp 31. desember 2016 og har siden den gang hatt få endringer. Finansdepartementet utvidet og endret forskriften 14. desember 2016 men beholdte stort sett de samme lånerammene. Sist gang loven ble revidert var 1. januar 2017 og gjaldt frem til 30. juni 2018.

Den 28. februar 2018 utstedte Finansdepartementet en offentlig høring på anbefaling fra Finansdepartementet om å utvide boliglån forskriften med noen tilpasninger. Den offentlige høringen avsluttet 11. april 2018.

Ingen store endringer for låntakere

Nye forskrifter ble nylig vedtatt fra finansdepartementet om krav til bankene om opplåning og nyetablering av boliglån. Men for oss forbrukere er det lite endringer. det skilles også mellom lån i Oslo området og i resten av Norge. dette er for å dempe oppkjøp av sekundær bolig i hovedstaden, men regelverket ser ikke ut til å hatt stor påvirkning i markedet. Her får du en oppdatering på regler som vil gjelde frem til 31. desember 2019.